Rialtobron i Venedig, Italien

Själva området Rialto härstammar från namnet ”Rivo alto” vilket betyder den höga stranden på italienska. Området Rialto ligger också något högre än de andra delarna av Venedig och har sedan stadens begynnelse varit centrum för Venedigs köpmän. Rialto är dessutom den ö som Venedig en gång i tiden byggdes på. Området Rialto bands från början samman med resterande Venedig av en bro som endast bestod av båtar före Rialtobron byggdes.

Rialtobron är den första och ända in på mitten av 1800-talet den enda bron över Canal Grande och en av totalt tre broar över Canal Grande. De andra två broarna är Ponte dell'Accademia och Ponte degli Scalzi. Rialtobron eller Ponte di Rialto som den heter på Italienska uppfördes under 1100-talet och var från början byggd som en träbro, men när den riskerade att rasa samman, som en stenbro. Byggnationen av bron skedde genom en offentlig upphandling. Det var den Venetianska arkitekten Antonio da Ponte som föreslog den design som sedermera valdes. Brons konstruktion är en unik båge på totalt 48 meter. Bron byggdes år 1592 och har sedan dess både utmanat och stå emot konstruktionsmässigt. Vid sidan om bron trängs totalt 24 små affärer och områdes befolkas med fullt av turister som letar souvenirer. Trots att flera av dessa affärer byggts ovanpå bron har konstruktionen hållit under alla dessa år.

Till vänster om Rialtabron vid dess vänstra brofäste ligger ett palats från 1500-talet som heter Palazzo dei Savi. Palatset inkvarterade en gång i tiden skatteindrivarna. På brons andra sida vid det hägra brofästet ligger också en fantastisk byggnad från samma århundrade, Palazzo dei Camerlenghi, en byggnad i renässansstil som inhyser finansdepartementet.Kommentera gärna denna sida